De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) van België stelde een plan vast om de risico’s van biociden te verminderen. Het plan gaat zowel in op gezondheidsrisico’s als op milieurisico’s.

Reductieplan

Sinds 2005 is er een reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen, wat in eerste instantie ging over zowel  gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Omdat dit reductieplan meer gericht was op gewasbeschermingsmiddelen, is er een specifiek federaal reductieplan voor biociden (FRPB) opgesteld. Dit reductieplan gaat over de periode 2023-2028. Het plan bundelt acties die de risico’s van het gebruik van biociden moeten beperken.

In het reductieplan staan verder nog acties beschreven voor een aantal specifieke stoffen, waaronder hormoonverstorende stoffen. Zo mogen producten met bekende hormoonverstorende stoffen niet langer worden gebruikt door consumenten.  Daarnaast wil de FOD Volksgezondheid de etiketten en verpakkingen verbeteren van biociden. Hiermee willen ze gebruikers stimuleren deze producten te gebruiken zoals is bedoeld.  

Tenslotte zet het plan in op het vergroten van kennis over de gezondheidseffecten van biociden. Hiervoor wordt samengewerkt met het Antigifcentrum. Verder publiceert de FOD Volksgezondheid jaarlijks een rapport over de Belgische biocidenmarkt. In de komende jaren zal het zogenaamde gesloten circuit van biociden, met de gevaarlijkste producten, in meer detail geanalyseerd worden.

Meer weten?