Vingertop met stukjes microplastic

Een studie veronderstelt dat antifoulingcoatings een belangrijke bron zijn van microplastics in de Noordzee. Meestal neemt men aan dat microplastics in zee vooral afkomstig zijn van gebruik van plastics op het land, die via rivieren in zee terechtkomen. In het onderzochte gebied de Duitse Bocht is veel scheepvaart. Hier lijkt de bijdrage van verfcoatings circa 80% van de aanwezige deeltjes. De Europese Commissie besteedt aandacht aan dit onderzoek.  

Het type microplastics in de Duitse Bocht is onderzocht, om meer zicht te krijgen op de bron ervan. Circa 80% van de microplastics bleek niet afkomstig van verpakkingsplastic en klopt niet met de typen in Europa gebruikte plastics. Deze microplastics werden vooral gevonden in druk bevaren scheepsroutes. Volgens de onderzoekers zijn coatings waarschijnlijk de bron. Wat de bijdrage van deze verschillende typen coatings is aan microplastics in het zeewater, is nog niet duidelijk. Hiervoor is verder onderzoek nodig.  

Deze resultaten laten zien dat het vrijkomen van microplastics een relevant aandachtspunt is, bij het onderling vergelijken van antifoulingcoatings met biociden of bij het zoeken naar of beoordelen van alternatieven hiervoor.  

Bron: Dibke C, Fischer M, Scholz-Böttcher BM. 2021. Environmental Science and Technology, 55 (4): 2285–2295. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c04522.