De eerste KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-lunchlezing ging over de ‘wondere wereld van biociden’.  De volgende online lunchlezing is op 23 januari 2024. Thema is dan: Met biociden behandelde voorwerpen.

‘De wondere wereld van biociden’. Dat was het thema van de eerste KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-lunchlezing op 13 november 2023. Jan Willem Andriessen (biocidenexpert van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) liet de 90 deelnemers zien hoe divers de wereld van de biociden is en wat belangrijke historische ontwikkelingen zijn geweest.

Behandelde Voorwerpen

Op dinsdag 23 januari om 12 uur is de tweede KNB-lunchlezing. Deze zal gaan over met biociden behandelde voorwerpen. De lezing is interessant voor iedereen die meer wil weten over wat er precies wordt bedoeld met behandelde voorwerpen. De lunchlezing geeft antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:  Welke voorwerpen worden allemaal behandeld met biociden? Wat moet je als producent weten als je biociden toevoegt aan bepaalde producten? En wat als je behandelde voorwerpen importeert uit een ander land?

Joke Wezenbeek ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en Jabik de Boer ( ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) zullen deze tweede KNB-lunchlezing verzorgen. Joke Wezenbeek is beleidsadviseur bij het RIVM en beheert onder andere de helpdesk over behandelde voorwerpen. Jabik de Boer is toezichthouder gevaarlijke stoffen en biociden bij ILT. Hij is ook betrokken bij Europese handhavingsprojecten gericht op behandelde voorwerpen.

Zie binnenkort de KNB-website voor meer informatie. Aanmelden kan al via deze aanmeldlink.