Het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) organiseert op dinsdag 23 januari van 12:00-13:00 uur een tweede lunchlezing. Deze zal gaan over met biociden behandelde voorwerpen. De lezing is interessant voor iedereen die meer wil weten over wat er precies wordt bedoeld met behandelde voorwerpen. Het is mogelijk om vragen te stellen. Tijdens de lunchlezing krijg je antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Welke voorwerpen worden allemaal behandeld met biociden?
     
  • Wat moet je als producent weten als je biociden toevoegt aan bepaalde producten?
     
  • En wat als je behandelde voorwerpen importeert uit een ander land?

Joke Wezenbeek (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en Jabik de Boer (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)zullen deze tweede KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-lunchlezing verzorgen. Joke Wezenbeek is beleidsadviseur bij het RIVM en beheert onder andere de helpdesk over behandelde voorwerpen. Jabik de Boer is toezichthouder gevaarlijke stoffen en biociden bij ILT. Hij is ook betrokken bij Europese handhavingsprojecten gericht op behandelde voorwerpen.

Aanmelden

Wat: online lunchlezing ‘Met biociden behandelde voorwerpen’
Wanneer: 23 januari van 12:00-13:00 uur
Aanmelden: via deze aanmeldlink