Op donderdag 21 juni 2018 organiseren het Kennisnetwerk Biociden, de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek en de Unie van Waterschappen het event ‘Algenbestrijding op kunstgrasvelden, welke rol hebben biociden?’. We nodigen producenten van biociden uit en iedereen die professioneel betrokken is bij de algenbestrijding op kunstgrasvelden.

kunstgras

Door de aanwezigheid van licht, vocht en voeding groeien algen, mossen en onkruid snel op een kunstgrasveld. Hierdoor slibt het dicht. Het gevolg: gladde blessuregevoelige velden die geen water meer doorlaten. Bestrijding van de algengroei is daarom belangrijk.

Maar algenbestrijding in kunstgrasvelden is niet zonder risico’s. Stoffen uit biociden kunnen uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. In welke mate worden biociden op kunstgras gebruikt? Hoe gebruiken we biociden veilig voor toepasser en sporter? En wat zijn de alternatieven? Hierover spreken we tijdens de ontbijtbijeenkomst.

In opdracht van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek en Stowa bracht ingenieursadviesbureau Sweco onlangs een onderzoeksrapport uit over biocidengebruik bij algenbestrijding in kunstgrasvelden. Tijdens de ontbijtbijeenkomst presenteert Sweco het rapport.

Ook delen het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden), de stichting Niet-chemische Onkruidbestrijding en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hun expertise over regelgeving, alternatieven en het beheer van kunstgras in de praktijk. Uiteraard is er na de presentaties tijd voor discussie.

Met een sportpark als locatie zitten we tussen de kunstgrasvelden waar wij zorgen voor een ontbijt. Het Kennisnetwerk Biociden organiseert de bijeenkomst in samenwerking met de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek en de Unie van Waterschappen.

Praktische informatie

Datum en tijd: 21 juni 2018, aanvang ontbijt 8.30, programma 9.00 -11.00
Locatie: ZSV Schaerwijde Hein Bottingalaan 1, 3707 NX Zeist