Op dinsdag 29 september 2020 organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een zeer geslaagd eerste online event. Thema was de regelgeving rondom desinfectiemiddelen die tijdens de corona-pandemie met een tijdelijke vrijstelling tot de Nederlandse markt zijn toegelaten. Aan het webinar deden 84 mensen mee.

In drie presentaties werd de bestaande regelgeving uiteengezet. Monique Bosman van het ministerie van I&W legde uit waarom vrijstellingen tijdelijk zijn, waarom ze nodig zijn en wat het verdere Nederlandse beleid is. Jan Willem Andriessen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden vertelde dat desinfectiemiddelen onder de regelgeving voor biociden vallen en zette uiteen hoe die regelgeving er in de praktijk uitziet. Marten Kops van de Nederlandse Vereniging voor Zeepfabrikanten lichtte vervolgens toe dat er nog twee belangrijke Europese wetgevingen van toepassing zijn, REACH en CLP. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op het veiligheidsinformatieblad dat bij een product hoort en wat er minimaal aan veiligheids- en gevaarssymbolen op het etiket van een product moet staan.

Na de presentaties werden gedurende een uur vragen van deelnemers beantwoord door een panel bestaande uit acht deskundigen. Gespreksleider Caroline Moermond wist op een vlotte manier de vragen aan de panelleden te stellen. De panelleden konden elkaar regelmatig aanvullen. Alle vragen die gesteld zijn door de deelnemers worden opgenomen in een Q&A document dat net als de presentaties aan de deelnemers beschikbaar wordt gesteld.

We kijken terug op een geslaagd en informatief webinar.