Op 23 mei organiseert het Kennisnetwerk Biociden het eerste event van dit jaar. Het thema is Boer en Biociden. Iedereen die professioneel betrokken is bij het gebruik van biociden op veehouderijen is van harte welkom om dit event bij te wonen. Denk hierbij aan gebruikers (boeren), bedrijfsadviseurs, dierenartsen, erfbetreders, beleidsmakers, studenten en docenten groene/agrarische scholen.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Hoe kan juist gebruik van biociden gewaarborgd worden?
  • Hoe verloopt een toelating van biociden?
  • Integrated Pest Management (IPM) voor Vogelmijt, een voorbeeld voor de hele veehouderij?
  • Resistentieontwikkeling door gebruik van biociden? 
  • Rol biociden bij diergezondheidsmanagement.
  • Biociden gebruik op de boerderij met oog voor duurzaamheid en milieu.
  • Rol biociden op de kwaliteit van melk, eieren en vlees
  • Wie adviseert de boer over biociden?
  • Biociden onderdeel van onderwijs/scholing boeren?