8.30  Inloop met ontbijt
9.00 

Welkom door Kennisnetwerk Biociden. Corine Komen, Coördinator Kennisnetwerk Biociden

9.05

Opening en Kennismaking met deelnemers door middel van de mentimeter (tool om via smartphones een quiz te organiseren). Pierre de Vries, programmaleider Waterbeleid bij de Unie van Waterschappen

9.20 Presentatie rapport ‘Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden’. Jaap de Wit, Sweco
9.40 Regelgeving biociden (specifiek over gebruik op kunstgrasvelden). Wat zijn bestrijdingsmiddelen en wat zijn biociden? Hoe kunnen biociden veilig (voor mens, dier en milieu) ingezet worden voor de bestrijding van algen? Jan Willem Andriessen, Ctgb.
10.00 Algenbestrijding op kunstgrasvelden in de praktijk. Menno Kramer, Gemeente Utrechtse Heuvelrug
10.20     Kan de kennis over niet-chemische onkruidbestrijdingsmiddelentechnieken ook ingezet worden voor de (niet-chemische) bestrijding van algen? Bert van Loon, Stichting Niet-chemische Onkruidbestrijding (NCO)
10.40 Discussie o.l.v. de dagvoorzitter. Pierre de Vries, UvW
10.55 Afsluiting: wat zijn de vervolgstappen? Ben Moonen, BSNC