Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. 

Hoe gaat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om met uw persoonsgegevens?

Het RIVM gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat het RIVM uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.
Lees verder op de Privacy pagina van het RIVM