Om beter en duurzamer grip te krijgen op schadelijke organismen zijn innovaties nodig. Maar ondernemers met vernieuwende ideeën krijgen op weg naar marktintroductie met talloze praktische vragen te maken. InnovatieLink kan hen helpen de weg te vinden in de wirwar van financiële regelingen, kennisinstellingen, launching customers en vestigingslocaties.

InnovatieLink is een onafhankelijke non-profit organisatie die in het leven is geroepen door de topsectoren Chemie en Energie om ondernemers te ondersteunen bij hun innovatieproces. Het doel hiervan is om innovaties te versnellen en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. InnovatieLink doet dit door bedrijven individueel te begeleiden en door kansrijke coalities te smeden. De focus ligt op het tot stand brengen van connecties in de keten, tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, tussen sectoren en tussen diverse regio’s.

Diverse sector met universele vragen

Het is lastig om te spreken van één biocidensector. De LinkedInpagina van het Kennisnetwerk Biociden leert dat een bonte verzameling van bedrijven, instellingen en consultants zich verbonden voelt aan dit thema. De betrokkenheid reikt van ongediertebestrijders tot coatingfabrikanten en van chemische concerns tot agrarische instituten. Het vinden van een geschikte partner om samen mee te innoveren, is daarom niet eenvoudig, zeker niet als het om onconventionele oplossingen gaat.

Diversiteit hoeft voor innovaties geen onoverkomelijk bezwaar te zijn. Want hoe uiteenlopend de bedrijvigheid ook is, uiteindelijk wil iedereen een methode die het meest effectief is én het minst schadelijk voor mens, dier en milieu. En hoe divers de projecten en aandachtsgebieden ook zijn, de ondernemersvragen zijn niet uniek. Het beantwoorden van die universele vragen is de kerntaak van InnovatieLink.

Geld, klant en partner

Volgens InnovatieLink zijn het vinden van financiering, het interesseren van de eerste klant en het vinden van samenwerkingspartners de meest genoemde knelpunten bij het realiseren van een innovatie. Hierbij staat financiering van innovaties boven aan de lijst. Het is dan zinvol om met iemand te spreken die inzicht heeft in de voors en tegens van subsidieregelingen, kredieten, crowdfunding, business angels en bankleningen. De kans op teleurstellingen neemt hierdoor af en de kans op succes neemt toe.

Het interesseren van de eerste klant is een tweede heikel punt. Daarvoor is kennis van de markt een waarde.

Het derde punt is het vinden van samenwerkingspartners. De ervaring leert dat samenwerking binnen een bestaande of nieuwe keten innovatie een opwaartse slinger geeft. Door de vraag van de markt scherp te krijgen en voorwaarden te scheppen voor de start van zo’n ketenproject of community draagt voorwaarde. Klanten zitten echter lang niet altijd in de eigen regio, of zelfs niet in de vertrouwde sector. Een partij die over de sectoren en regio’s heen verbindingen kan leggen is dan van toegevoegde InnovatieLink bij aan deze versnelling.

Voorbeeld: aanpak van biofouling

Een voorbeeld van een bedrijf dat InnovatieLink heeft ondersteund is Corrosion Laboratory. Dit bedrijf maakt corrosie van monopilefundaties voorspelbaar. De monopilefundering is een veel gebruikt funderingstype bij offshore windturbines. Monopiles voor windturbines zijn gevoelig voor corrosie. Onttrokken aan het blote oog leidt zeewater met micro-organismen tot biocorrosie. Lang niet alles is bekend van het effect daarvan op de lange termijn op het gedeelte van de piles onder water, aan de binnenkant en in de bodem. Met een nieuw lab en een levend zeewater testbassin, wil Corrosion Laboratory de offshore windindustrie met gericht onderzoek meer bewust maken van de problematiek en hen van oplossingen voorzien.

Om de drempel tot de markt te verlagen blijkt het netwerk van InnovatieLink waardevol. Een innovatiemanager van InnovatieLink heeft het researchplan doorgelicht en mogelijke partners geselecteerd. Hij heeft hen begeleid met het oplossen van ondernemersvragen: hoe breng je business-to-business projecten tot stand? Welke financieringsmogelijkheden heb je nodig als MKB Midden- en kleinbedrijf (Midden- en kleinbedrijf)? Dat heeft concreet geresulteerd in financiële steun, waardoor nu met partners kan worden overlegd over een gezamenlijk project.

Meer weten? Neem contact op met InnovatieLink, info@innovatielink.nl of kijk op onze website###.