Er is een nieuw algemeen sjabloon beschikbaar voor het indienen van een beoordelingsrapport én voor het indienen van een geharmoniseerd classificatievoorstel voor werkzame stoffen. Aan de hand van classificatievoorstellen wordt beoordeeld welke zorgwekkende eigenschappen een stof heeft.

De zorgwekkende gevaren en andere relevante eindpunten worden ook beoordeeld in het beoordelingsrapport voor de werkzame stoffen in biociden. Het sjabloon is bruikbaar voor zowel industrie als autoriteiten en is bedoeld om beide processen op elkaar af te stemmen. Een geharmoniseerde classificatie en labelling is namelijk cruciaal voor de goedkeuring van stoffen. U kunt het sjabloon downloaden via de ECHA site onder Formats and templates, onder de naam “Combined CAR and CLH template”. 

Lees meer

ECHA: Formats en templates