In een artikel van 22 maart in Groenten en Fruit Actueel wordt aandacht van glastuinders gevraagd voor het zuiveren van water en de rol van de Europese Biocidenverordening (BPR) daarbij. Zuivering gebeurt vaak door gebruik te maken van ozon of UV. Het artikel vermeldt dat apparatuur waarmee de zuivering gebeurt, geregistreerd moet worden volgens de Europese Biocidenverordening (BPR). Dit is niet altijd terecht.

De vraag is of het zuiveren van water in de glastuinbouw onder de BPR valt of onder de Europese Gewasbeschermingsmiddelenverordening (PPPR). Als het om zuiveren van afvalwater gaat met enkel als doel de afbraak van organische verbindingen, dan is het geen biocide toepassing en ook geen gewasbeschermingstoepassing. Als het (ook) om microbiologische zuivering (desinfectie) van afvalwater gaat, dan kan dit een biocide- of een gewasbeschermingstoepassing zijn, afhankelijk van het doel.

Als het gaat om desinfectie van recirculatiewater met als doel het beschermen van planten en/of het bestrijden van plantpathogenen, dan is het een toepassing die valt onder de Gewasbeschermingsmiddelenverordening. Mocht het om desinfectie van afvalwater gaan met als doel de algemene hygiëne (bijv. bescherming van mensen of materialen) dan is het een toepassing die valt onder de Biocidenverordening. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) toetst of deze biocidenclaim geloofwaardig is. Zie voor meer uitleg de derde link onderaan dit artikel.

In-situ gegenereerde werkzame stoffen

Het genereren van ozon of het gebruik van UV straling om vrije radicalen te genereren zijn voorbeelden van 'in situ gegenereerde werkzame stoffen', volgens de BPR. Voor deze 'in situ' toepassingen voorziet de Biocidenverordening in regelgeving. Europees moet de werkzame stof zijn goedgekeurd. Apparatuur die ozon of vrije radicalen produceert moet zijn toegelaten volgens de Biocidenverordening. De beoordeling door het Ctgb richt zich op de werkzaamheid en veiligheid van het betreffende systeem voor de beoogde toepassing. Zie voor meer uitleg de tweede link onderaan dit artikel.

Lees meer: 

Artikel in Groenten & Fruit

Biociden.nl: Producttoelating vrije radicalen

Ctgb: Beleidsnota Biociden met gewasbeschermingstoepassingen