Studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben het gebruik van desinfectiemiddelen in de varkens- en vleeskuikenshouderij onderzocht. Zij hebben ook geïnformeerd naar eventuele problemen met resistente bacteriën in de benaderde bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in het gebruik van desinfectiemiddelen door de geïnterviewde boeren.

Aanleiding voor het onderzoek is het Gezondheidsraad-rapport ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’, waarin dit adviesorgaan pleit voor het bijhouden van het gebruik van desinfectantia en resistentieontwikkeling tegen deze middelen. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) trad op als onderzoeksbegeleider voor de studenten.

Onderzoek

Het onderzoek bestond uit het houden van interviews met varkens- en kippenboeren om een beeld te vormen van het gebruik van desinfectantia en schoonmaakmiddelen in de praktijk. Uit de gehouden interviews met acht individuele boeren blijkt dat er grote verschillen zijn in het gebruik van desinfectiemiddelen (biociden) en schoonmaakmiddelen. Voor desinfectantia geldt dat de boeren eigenlijk alleen worden geïnformeerd door de leveranciers en via de etiketten op de verpakking. De boeren zijn zeker geïnteresseerd in voorlichting door onafhankelijke, niet-commerciële instanties over goed gebruik van desinfectiemiddelen en mogelijke resistentieontwikkeling hierdoor.

De studenten spraken ook met de belangenverenigingen van leveranciers en boeren. Deze partijen geven aan dat zij het probleem van resistentieontwikkeling tegen desinfectantia niet kennen vanuit de praktijk. Zij vinden dat eerst in de praktijk moet worden aangetoond dat resistentie tegen desinfectantia daadwerkelijk optreedt en dat er een verband is met antibioticaresistentie. Verder geeft ook de branche aan dat er onvoldoende kennis is bij de boeren over het verschil tussen schoonmaken en desinfecteren en wanneer welke aanpak het beste is.

Het onderzoek heeft geen concrete gegevens opgeleverd over het voorkomen van resistentie in de praktijk.

Onderzoeksrapport

U kunt het onderzoeksrapport opvragen via info@kennisnetwerkbiociden.nl. Dit onderzoek is uitgevoerd door tweedejaars studenten met nog weinig ervaring met zo’n complex onderwerp. Zij waren erg enthousiast en hebben veel van dit project geleerd. Het onderzoek moet daarom gezien worden als verkennend. Het RIVM herkent de informatiebehoefte die de boeren hebben uitgesproken. Een KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-werkgroep heeft zich eerder ingezet voor de opname van lesmodules over biocidengebruik in het agrarisch onderwijs. Dit heeft helaas nog niet geleid tot implementatie.