De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europese chemicaliën agentschap (ECHA) stellen samen een richtsnoer op voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen volgens de Europese wetenschappelijke criteria.

Het richtsnoer geeft technisch-wetenschappelijke invulling aan de wettelijke criteria voor de identificatie van hormoonontregelende eigenschappen. Het geeft de experts van industrie en bevoegde autoriteiten gedetailleerde informatie over welke wetenschappelijke informatie gebruikt kan worden en op welke manier.

De tweede voorlopige versie van dit richtsnoer is vertraagd opgeleverd op 17 juli 2017. Oorzaak van de vertraging is de complexiteit van het richtsnoer en het grote aantal commentaren dat ontvangen is op de eerste versie. Experts uit de EU Europese unie (Europese unie) (overheid, industrie, kennisinstituten, universiteiten en niet-gouvermentele organisaties (NGO’s)) hebben tot 31 augustus de tijd om commentaar te leveren op de tweede versie. Na het verwerken van het commentaar volgt een publieke consultatie. De consultatie start pas nadat het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie de criteria hebben aangenomen.