Fipronil is gebruikt in de houderij van leghennen, op deze wijze zijn grote hoeveelheden eieren besmet met fipronil.

Een overzicht van nieuwsberichten gerelateerd aan dit onderwerp is te vinden op de website van de NVWA.

Aanvullende informatie staat op de website van het RIVM en het Ctgb ###.

Door de fipronil-kwestie zijn er veel vragen over middelen die bloedluis bestrijden. Op dit moment is er een biocide toegelaten voor de bestrijding van bloedluis in stallen. Deze toelating is terug te vinden op de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) (College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Het Ctgb maakt op haar website ook melding van een ‘natuurlijk’ alternatief voor bloedluisbestrijding ###. Het gebruik van silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde als bestrijder van mijten (o.a. bloedluis) in pluimvee is van rechtswege toegelaten. Dit middel is daarom niet op veiligheid beoordeeld en er is geen gebruiksvoorschrift. Onoordeelkundig gebruik kan risico’s met zich meebrengen.