Door de afname van de stof tributyltin (TBT) in het water, is de populatie van de purperslak in de Oosterschelde hersteld. Dit blijkt uit een artikel van het Compendium voor de Leefomgeving. TBT werd in aangroeiwerende verven gebruikt omdat het de aangroei van zeepokken en andere organismen op scheepsrompen remt. De stof zorgt er ook voor dat de purperslakken zich niet meer kunnen voortplanten.

Purperslakken komen alleen voor in de getijdezone, zoals de Oosterschelde en Westerschelde en een beperkt aantal plaatsen langs de Noordzeekust. Tussen 1960 en 1995 is de populatie purperslakken in de Oosterschelde met circa 90% gedaald en is die in de Westerschelde nagenoeg verdwenen.

purperslak grafiek

 

Na een eerste verbod op rompen van kleine schepen in 1990 is het sinds 2003 helemaal verboden om op schepen te gebruiken. Vanaf 1 januari 2008 moest alle TBT van de scheepsrompen verwijderd zijn. Door de afname van de hoeveelheid tributyltin in het water, een stof in aangroei-werende verven, is de populatie van de purperslak in de Oosterschelde hersteld.

De populaties purperslakken in de kustzone van de Noordzee hebben te lijden van zandsuppleties. Lees meer.