De Europese commissie heeft een notitie over de gevolgen van de Brexit voor bedrijven opgesteld. Na de Brexit is de UK een 'derde land' en kan dan niet meer optreden als evaluerende of referentielidstaat.

Bedrijven moeten zelf het initiatief nemen als ze zien aankomen dat hun stofbeoordeling niet op tijd (vóór de Brexit) afgerond is. Toelatinghouders en artikel-95-bedrijven die nu alleen in de UK gevestigd zijn, moeten op tijd een vertegenwoordiging in de EU Europese unie (Europese unie) aanmelden. In een Vraag- en antwoorddocument licht de Europese Commissie toe welke acties bedrijven moeten ondernemen.