De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft 24 werkzame stoffen verboden voor gebruik in vrij verkrijgbare desinfectantia. De desinfectantia zijn bedoeld voor gebruik door zorgverleners in een ziekenhuisomgeving of andere zorgsituaties buiten het ziekenhuis. Het gaat om bijvoorbeeld triclosan en verschillende jodiumverbindingen.

Producenten hebben verzuimd data te leveren waaruit blijkt dat deze werkzame stoffen veilig zijn. De producten moeten binnen een jaar van de markt zijn. Wanneer men in de toekomst producten op de markt wil brengen op basis van deze werkzame stoffen, zullen ze beschouwd worden als nieuwe werkzame stoffen.

Het merendeel van de 24 in de Vereniogde Staten verboden stoffen zit niet in het Europese beoordelingsprogramma (werkprogramma voor bestaande werkzame stoffen in biociden). 

Voor zes andere werkzame stoffen heeft de industrie in de Verenigde Staten nog wel een jaar om data te leveren waaruit de veiligheid en effectiviteit blijkt.

Zie ook

BiocidesHub: US FDA bans 24 substances from healthcare antiseptics