Het Kernteam van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-ers dat het Kennisnetwerk Biociden ondersteunt, gaat onderzoeken waar de kennis- en informatiebehoefte ligt bij importeurs, producenten en gebruikers van conserveermiddelen en van producten die behandeld zijn met deze conserveermiddelen. We zullen onder andere onderzoeken of de berichten kloppen dat er steeds minder biociden beschikbaar komen voor de conserveermiddelenbranche.

We richten ons op alle conserveermiddelen voor de productsoorten (PTs) 6, 7 en 9-13. Dit betreft:

  • productsoort 6: Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag (verwerkte producten zoals verf, lijm, wasmiddel en brandstof).
  • productsoort 7: Filmconserveringsmiddelen, conservering van films en ter bescherming van de oorspronkelijke eigenschappen van het oppervlak van materialen of voorwerpen zoals verf, plastic, dichtingsproducten, zelfklevende wandbekleding, bindmiddelen, papier en kunstwerken.
  • productsoort 9: Conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen (zoals leer, rubber, papier of textielproducten).
  • productsoort 10: Conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen (van metselwerk, composietmaterialen en andere bouwmaterialen met uitzondering van hout).
  • productsoort 11: Conserveringsmiddelen (van water of andere vloeistoffen) voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen.
  • productsoort 12: Slijmbestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld op hout en papierpulp, en poreuze zandlagen in de oliewinning.
  • productsoort 13: Vloeibare conserveringsmiddelen voor bewerking en versnijden van metaal, glas of andere materialen.

Productsoort 8 (houtconserveringsmiddelen) laten we (nu) buiten beschouwing omdat dit een specifieke groep is van conserveermiddelen die niet alleen gericht is tegen micro-organismen maar ook tegen insecten. Daardoor is er geen tot weinig overlap van de werkzame stoffen van PT8 met de werkzame stoffen van de andere conserveermiddelen.

Kennis delen

Het uiteindelijke doel is om kennis en informatie over conserveermiddelen uit te wisselen en ontwikkelingen te bespreken. We zullen hiervoor een KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) Event organiseren en een aantal leden uit het kennisnetwerk benaderen en interviewen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u ook contact opnemen door een mail te sturen naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.