Naar verwachting start Wageningen University and Research in 2018 met een evaluatie van het geïntegreerd plaagdiermanagement (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) voor ratten. Dat staat in het antwoord van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vragen van de Tweede Kamer.

De minister stelt dat de ministeries van LNV, VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van ratten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor beleid voor toelating en gebruik van biociden, waar ook rodenticiden onder vallen. Ook schrijft de minister dat ziektes als gevolg van ratten niet toenemen.

Geïntegreerd plaagdiermanagement

Het beleid van de minister is gericht op het voorkómen van onbeheersbare situaties. Preventie staat aan de basis van IPM. In de opleiding, examinering van het vakbekwaamheidsbewijs voor professionele plaagdierbeheersers en in de licentie voor beheersing op een agrarisch bedrijf is IPM opgenomen. Ook heeft het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) IPM verplicht gesteld voor het buitengebruik van anticoagulantia, het meeste gebruikte typebestrijdingsmiddel tegen ratten.