Het softwareprogramma EUSES wordt in het kader van de Biocidenverordening wordt gebruikt bij de risicobeoordeling van chemische stoffen. Om een update van het programma voor te bereiden, organiseert ECHA op 4 en 5 juni 2018 een workshop in Brussel.

De workshop richt zich met name op de toepassing van EUSES voor het berekenen van de emissie naar en de concentraties in het milieu (environmental exposure assessment). Tijdens de workshop wordt besproken voor welke onderdelen er behoefte is aan een update, waar de prioriteiten moeten liggen en hoe het proces voor de uitvoering van de update moet worden ingericht.

Medewerkers van industrie, universiteiten, regelgevende instanties en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd om hun inbreng te geven op deze workshop.

EUSES wordt niet alleen gebruikt in het kader van de Biocidenverordening, maar ook in het kader van REACH.