De waarschuwingszin voor desinfectiemiddelen met actieve stoffen die tot (kruis)resistentie kunnen leiden, is aangepast. Dit meldt Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) op zijn website.

De waarschuwingszin is per augustus 2017 aangepast tot: “Dit middel bevat de werkzame stof (… naam actieve stof…). Vanwege mogelijke resistentieontwikkeling verdient het aanbeveling resistentiemanagement toe te passen bij gebruik van dit middel.”

De zin geeft verder géén concrete voorschriften meer voor resistentiemanagement. Omdat professionals de middelen gebruiken, is de term ‘resistentiemanagement’ voldoende. Het gaat erom dat het middel zorgvuldig wordt gebruikt, wordt afgewisseld met middelen met een andere actieve stof, dat waar mogelijk de werkzaamheid periodiek wordt gemonitord en dat gebruikers bij twijfel contact opnemen met de producent.

Er ligt momenteel een adviesvraag bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over het gebruik van waarschuwingszinnen voor resistentie bij desinfectantia. Het RIVM-advies kan leiden tot wijzigingen in het huidige Ctgb-beleid. Het Ctgb informeert u daarover via de Ctgb-website.