De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) heeft de leidraad voor het bepalen van de grens tussen reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen (biociden) geactualiseerd.

Vanuit het Kennisnetwerk Biociden (KNB) is in 2010 aangegeven dat er behoefte is aan een leidraad voor de bepaling van de grens tussen reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen (biociden).

Na voorbereiding door een werkgroep van het KNB hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) in 2012 een beslisboom vastgesteld. Dit document is in juli 2017 geactualiseerd volgens de terminologie van de Biocidenverordening. Inhoudelijk zijn de redeneerlijnen van de vorige versie volledig in stand gebleven.