Vier tweedejaars studenten doen onderzoek naar wat de reden zou kunnen zijn dat in een veebedrijf wel of geen problemen zijn met resistente bacteriën. Zij kijken onder andere naar het gebruik van desinfectiemiddelen in de varkens- en de vleeskuikenshouderij. De aanleiding voor hun onderzoeksvraag is het rapport van de Gezondheidsraad ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’. Zij doen de opleiding Milieukunde aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) begeleidt de studenten.

Studenten onderzoeken relatie desinfectiemiddelen en resistentie in de praktijk


Vier tweedejaars studenten doen onderzoek naar wat de reden zou kunnen zijn dat in een veebedrijf wel of geen problemen zijn met resistente bacteriën. Zij kijken onder andere naar het gebruik van desinfectiemiddelen in de varkens- en de vleeskuikenshouderij. De aanleiding voor hun onderzoeksvraag is het rapport van de Gezondheidsraad ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’. Zij doen de opleiding Milieukunde aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. Het RIVM begeleidt de studenten.

De studenten houden een aantal interviews bij varkens- en vleeskuikenbedrijven. De vragen richten zich op:

  • Hoe zit de bedrijfsvoering in elkaar?
  • Hoe en waarom worden welke antibiotica gebruikt?
  • Hoe en waarom worden welke desinfectiemiddelen gebruikt?
  • Is er in het bedrijf ervaring met resistente bacteriën en is er een idee waardoor die resistentie zou kunnen zijn ontstaan?

Naast individuele veehouders zullen ook enkele andere belangrijke stakeholders zoals de Gezondheidsdienst voor dieren en LTO worden benaderd, gericht op praktijkinformatie.

Projectmatige aanpak

Voorafgaand aan het praktijkonderzoek zijn de studenten gestart met een literatuuronderzoek gericht op de resistentieproblematiek, waarbij zowel aandacht is besteed aan desinfectiemiddelen als aan antibiotica. Hieruit bleek dat de problematiek het grootst is in de varkens- en in de vleeskuikensector. Vervolgens hebben ze een pro forma offerte opgesteld voor de uitvoering van het onderzoek. Dit omvatte naast de resultaten van het literatuuronderzoek ook de onderzoeksvragen, een kostenraming, een voorstel voor de methode voor het praktijkonderzoek, een risicoanalyse voor het mislopen van het project, informatie over de kwaliteitsborging en communicatie en een stakeholderanalyse.

De studenten zullen hun onderzoeksresultaten rapporteren en presenteren op een symposium begin juli 2017.

Contact

Indien u geïnterviewd zou willen worden door de studenten of veehouders in de varkens- of vleeskuikensector kent die geïnterviewd zouden willen worden kunt u dit aangeven via info@kennisnetwerkbiociden.nl.