Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Event Biociden in textiel: meld je aan

Op dinsdag 8 oktober organiseert het Kennisnetwerk Biociden het tweede event van dit jaar met als thema Biociden in textiel: hoe zit dat?

Voor textiel dat is behandeld met biociden geldt specifieke regelgeving. De Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) voert op dit moment een handhavingsactie uit. Tijdens het event komen de eerste ervaringen van deze actie aan bod. Het event is voor iedereen die professioneel betrokken is binnen o.a. de kleding-, modeaccessoires- of textielbranche. Aanmelden event Biociden in Textiel.

Waarschuwingen voor chloortabletten

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) waarschuwt voor het gebruik van chloortabletten om zwembadwater mee schoon te houden.

Tijdens de warme zomermaanden loopt het aantal vergiftigingen met de desinfecterende tabletten op tot enkele tientallen per maand. Lees meer.

Afrikaanse varkenspest: verplichte tweede reiniging en ontsmetting

Vanwege de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in landen in Centraal en Oost Europa moeten vervoermiddelen voor varkens, runderen, schapen, geiten of herten die terugkomen uit EU Europese unie (Europese unie)-risicolanden (Bulgarije, Italië, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije) onmiddellijk na binnenkomst in Nederland worden gereinigd en ontsmet (R&O). Daarnaast is nu ook een tweede reiniging verplicht. Deze verplichtingen gelden ook voor alle landen buiten de Europese Unie. Lees meer.

Vanaf 2020 verplichte code op etiket gevaarlijke biociden

Vanaf 1 januari 2020 wordt het verplicht om op het etiket van sommige biociden een zogenaamde UFI code op te nemen. De verplichting gaat gelden voor biociden die volgens de CLP verordening als gevaarlijk zijn ingedeeld. De code helpt hulpverleners om snel te handelen bij vergiftiging. Lees meer.

Muizen- en rattenplaag op komst in Nederland?

Op 20 augustus zijn door Tweede Kamerleden van de VVD vragen gesteld over de zorgen die het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in diverse media heeft geuit over het ontstaan van muizen- en rattenplagen. Lees meer.

Alternatieve aanpak van exotische muggen

Exotische muggen kunnen ziekten overbrengen. Het gaat bijvoorbeeld om de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) en de gelekoortsmug (Aedes aegypti). Wanneer er exotische muggen in Nederland voorkomen kunnen deze bestreden worden met hiervoor toegelaten biociden. In twee recente publicaties worden alternatieve methoden onderzocht om op een andere manier (overlast van) deze muggen te bestrijden. Lees meer.

Eerst een beoordeling, dan pas gebruiken

Biociden moeten eerst worden beoordeeld en een toelating krijgen, alvorens ze in Nederland op de markt mogen worden gebracht en gebruikt. Het belang hiervan werd onlangs benadrukt toen bleek dat verschillende pluimveebedrijven het ontsmettingsmiddel DutriRock Bedding Powder gebruikten, terwijl hiervoor geen toelating was. Hierover verscheen op 12 juli een brief van minister Bruins (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de Tweede Kamer. Lees meer.

Proef met een vliegenval voor koeien

Een melkveebedrijf in Brandwijk test een vliegenval voor koeien. Deze vliegenval is een alternatief voor het gebruik van biociden tegen vliegen. Het idee is dat deze niet-chemische vliegenval beter is voor dier, milieu en biodiversiteit. Lees meer.

Conferentie over plaagdierbeheersing

Van 29 juni tot 1 juli 2020 is de ‘International Conference on Urban Pests’ (ICUP) in Barcelona. De organisatie nodigt professionals binnen de stedelijke plaagdierbeheersing om een samenvatting van hun werk in te sturen. Hun werk maakt dan kans om gepresenteerd te worden tijdens de conferentie. Kijk voor meer informatie over de procedure en deadlines op de website. Lees meer en aanmelden.

Neem deel aan de EU Biocides Day

Kom op 29 oktober naar Biocides Day en krijg inzicht in de huidige prioriteiten voor biociden in de EU Europese unie (Europese unie). De dag is gericht op de goedkeuring van werkzame stoffen, hormoonverstorende stoffen en biocidenfamilies. Lees meer.

ECHA: aanstaande deadlines

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden. Lees meer.

Ctgb toelatingendatabank vernieuwd

Dagelijks raadplegen honderden bezoekers de toelatingendatabank van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Vaak achter de PC op kantoor, maar steeds vaker via een mobiel apparaat op de trekker. De vormgeving van de databank is vernieuwd. Met de aangepaste vormgeving neemt het gebruiksgemak op mobiele apparaten toe. Lees meer.

Vijf biocideproductfamilies voor desinfectie toegelaten

Voor oppervlakte-desinfectie in afgesloten ruimtes, in keukens in instellingen, in laboratoria, voor toiletpotten en desinfectie van koeienuiers, komen vijf families van desinfectiemiddelen beschikbaar. De biocidefamilies zijn toegelaten in de Collegevergadering van 24 juli. Lees meer.

Ctgb bekendmakingen biociden juli en augustus 2019

Naar de overzichten van de Collegebesluiten over bociden van 24 juli 2019 en 28 augustus 2019.