Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

KNB-event Biociden in textiel bijna vol, uw inbreng gevraagd!

Voor het KNB-event ‘Biociden in textiel: hoe zit dat?’ op 8 oktober zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Het programma is inmiddels grotendeels ingevuld. Wilt u uw ervaringen met biociden en behandelde voorwerpen delen tijdens dit event? Laat het ons weten! Meer informatie event Biociden in Textiel.

KNB event over in situ biociden

Het KNB organiseert in december een event over in situ biociden. Tijdens dit KNB event gaan we in op de EU Europese unie (Europese unie) regels en wat deze in de praktijk betekenen. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over dit event. Dan zijn ook de datum en locatie bekend. Houd daarom de website en deze nieuwsbrief in de gaten. Lees meer.

Rodenticiden blijven beschikbaar voor veehouders

De media schreven deze zomer dat ratten en muizen vanaf 2023 niet meer door veehouders met ‘gif’ mogen worden bestreden. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) legt in een nieuwsbericht uit dat dit een onjuiste uitleg is van het Ctgb-besluit over anticoagulantia. Minister Schouten van LNV geeft aan dat veehouders ook vanaf 2023 zelf knaagdieren kunnen bestrijden, mits ze daarvoor gecertificeerd zijn. Lees meer.

Rattenmonitor beschikbaar

Begin september is de Rattenmonitor gelanceerd. Deze website is door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkeld om meldingen van rattenoverlast door te geven. De gegevens moeten meer inzicht geven in de ontwikkelingen van rattenpopulaties in Nederland. Plaagdierbeheersers kunnen de webapplicatie gebruiken. Ga naar de rattenmonitor.

Werkzaamheidstest alternatieve antifouling pleziervaart

Booteigenaren die willen overstappen naar een milieuvriendelijkere antifouling hebben een belangrijke vraag: werkt het wel? Momenteel worden op pleziervaartuigen in zoet en zout water verschillende alternatieven getest op werkzaamheid.

Deze werkzaamheidstest is een vervolg op de Innovation Workshop on Safer and Sustainable Antifouling uit 2018. Lees meer.

Nieuwe antifouling oplossingen onderzocht

Op de website ScienceDirect is recent onderzoek gepubliceerd over een materiaal dat minder last heeft van aangroei met algen. Dit materiaal zou geschikt zijn voor membranen voor ontziltingsinstallaties. Daarnaast is door het Deense milieu-agentschap in augustus 2019 een rapport geschreven over de mogelijkheden om schadelijke tinverbindingen te vervangen in antifoulingverf op basis van siliconen. Lees meer.

NVIC Symposium “60 jaar vergiftigingen in Nederland”

Het Nederlandse Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) bestaat dit jaar 60 jaar. Hiermee behoort het NVIC tot een van de eerste Poison Control Centers in de wereld. Om het 60-jarig bestaan te vieren is er op 13 december 2019 een symposium in het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht. Tijdens het symposium komen een aantal veel voorkomende intoxicaties aan bod.

Houd de website van het NVIC in de gaten voor informatie over inschrijving voor het symposium. Lees meer op de website van het NVIC.

Nieuwe versie EUSES

Sinds september is een nieuwe versie van EUSES beschikbaar. EUSES is een softwareprogramma dat bedrijven en autoriteiten helpt bij het beoordelen van de milieueffecten van biociden. Op de lange termijn wil ECHA een softwareprogramma ontwikkelen om de chemische risicobeoordeling voor REACH en biociden te harmoniseren. Op 17 oktober organiseert ECHA een webinar om de nieuwe functies van EUSES 2.2.0. toe te lichten. Meer informatie over EUSES 2.2.0.

Voorlichtingsbijeenkomst biociden door Ctgb

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) organiseert op 21 november een bijeenkomst. Potentiële aanvragers die nog geen ervaring hebben in het opstellen van een aanvraagdossier kunnen hierover advies krijgen. U krijgt een algemene inleiding en presentatie over de biocide wetgeving, het Ctgb en het aanvraagproces. Ook krijgt u informatie over de ondersteuning die het Ctgb u kan bieden bij de voorbereiding van een aanvraag. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 10 personen. Lees meer.

ECHA: aanstaande deadlines

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden.