Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Event Boer en Biociden

Op veehouderijen wordt voor diverse activiteiten gebruik gemaakt van biociden. Denk bijvoorbeeld aan de desinfectie van melkapparatuur of drinkwatersystemen. Maar ook voor de bestrijding van insecten en knaagdieren worden biociden gebruikt. Belangrijke vraag hierbij is hoe een juist gebruik van biociden gewaarborgd kan worden. Ontstaat er door biocidengebruik resistentie? En hoe worden boeren geadviseerd over het gebruik van biociden? Is juist gebruik van biociden voldoende verankerd in het onderwijs. Hierover spreken we tijdens het eerste KNB event van dit jaar op 23 mei. Meld u aan en discussieer mee! Lees meer.

Tweede Kamer stelt vragen over consumentengebruik biociden

Op 24 april 2019 heeft de regering vragen beantwoord van de Tweede Kamer over biociden. De reden voor de vragen is de overschrijding van oppervlaktewaternormen door permethrin, een werkzame stof in biociden. De vragen en antwoorden gaan over het gebruik van biociden door consumenten. Lees meer.

Zorgvuldig schoonmaken in huis

Om onze omgeving schoon te houden gebruiken we schoonmaakmiddelen voor de badkamer of keuken. Ook gebruiken we middelen voor persoonlijke verzorging zoals handzeep. Sommige van deze middelen bestaan uit stoffen die micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen onschadelijk maken. Middelen die micro-organismen onschadelijk maken en dit op het etiket zetten, noemen we desinfecterende middelen, desinfectiemiddelen of desinfectantia. Er zijn veel desinfecterende middelen te koop voor gebruik in huis. Lees meer.

NVWA: Slechts 13% onderzochte handdesinfectiemiddelen voldoet aan wettelijke eisen

Slechts 6 van de 47 onderzochte handdesinfectiemiddelen voor de consumentenmarkt voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) die monsters onderzocht van supermarkten, drogisterijen en webwinkels. 60% is niet toegelaten door het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)).  Lees meer.

NVWA en bol.com pakken verkoop verboden artikelen samen aan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) en bol.com gaan structureel samenwerken om artikelen die niet voldoen aan de wet te weren van de digitale marktplaats van bol.com. De NVWA en bol.com hebben daarom werkafspraken gemaakt die op 1 mei 2019 in werking treden. Eerder dit jaar heeft de NVWA vergelijkbare afspraken gemaakt met marktplaats.nl. Lees meer.

Bestrijdingsmogelijkheden exotische muggen uitgebreid

Exotische muggen kunnen ziekten overbrengen. Het gaat bijvoorbeeld om de Aziatische tijgermug en de gelekoortsmug. Exotische muggen worden regelmatig in Nederland aangetroffen. Ze komen soms mee met reizigers of met import van goederen zoals gebruikte banden van vrachtwagens. De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bestrijdt dit type muggen. Het doel hiervan is de definitieve vestiging van deze muggen in Nederland zo lang mogelijk uit te stellen. Sinds kort is er een toegelaten biocide voor de bestrijding van de volwassen muggen. Lees meer.

Ratten bestrijden door voortplanting te beperken

De Amerikaanse staat Californië ontwikkelt regelgeving om ecosystemen te beschermen. De staat wil hiervoor het gebruik van vier werkzame stoffen verbieden. Deze stoffen doden ratten door bloedstolling te voorkomen. Daarvoor in de plaats is een middel beschikbaar dat rattenoverlast voorkomt door de voortplanting sterk af te remmen. Lees meer

Enquête voor dierplaagbeheersers

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship (een samenwerkingsverband tussen Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research) doet onderzoek naar de omgang met ratten en muizen in dierplagen. Dit onderzoek is onderdeel van een project waarbij onder andere PLA..N., de NVPB en het KAD betrokken zijn. Ga naar de enquête.

Plaagdieren: een wereld in beweging

Op 6 juni 2019 is het World Pest Day, een dag, die enkele jaren geleden in het leven geroepen is om wereldwijd bewustzijn te creëren rondom het belang van dierplaagbeheersing en preventie om zo de voedselveiligheid, leefomstandigheden, gezondheid van mens en dier en hygiënische bedrijfsvoering te beschermen. World Pest Day wordt georganiseerd door Platform Plaagdierbeheersing Nederland, Pest Control News, Nederlandse Vereniging Plaaagdiermanagement Bedrijven en Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Lees meer en aanmelden.

EU goedkeuring cholecalciferol gepubliceerd

De Europese Commissie heeft cholecalciferol goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 14. Dat is gepubliceerd in de Uitvoeringsverordening (EU Europese unie (Europese unie)) 2019/637. Lees meer.

ECHA: Aanstaande deadlines

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden. Lees meer.

ECHA update lijst met kennisgevingen voor beoordelingsprogramma

ECHA heeft de lijst geüpdatet met kennisgevingen van bedrijven die een aanvraag voor de goedkeuring van een stof/productsoortcombinatie willen doen. De kennisgevende bedrijven zijn daarbij vermeld en worden aangemoedigd samen te werken bij de indiening van hun aanvraag. Dit is vooral om dubbele dierproeven te voorkomen. Ga naar de lijst.

Tijdelijke vrijstelling middel tegen kakkerlakken in plasticbalen

Vanaf half april tot half oktober mag een biocide worden ingezet tegen kakkerlakken in plasticbalen. Dit middel is voor dit specifieke gebruik niet toegelaten. Een plaag met kakkerlakken in plasticbalen bij een afvalverwerkingsbedrijf bleek niet te bestrijden met de toegelaten middelen die er nu zijn. Daarom geldt er sinds 15 april een tijdelijke vrijstelling. Lees meer.

Biociden tegen legionella

Na de Europese herbeoordeling van werkzame stoffen zoals koper, zilver en in situ gegenereerd actief chloor uit natriumchloride, kunnen deze over een aantal jaren ook in Nederland breder worden ingezet tegen legionella. Mits dat ook strookt met de Nederlandse drinkwaterwetgeving. Lees meer.

Ctgb bekendmakingen biociden 24 april 2019