Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Ook uw input is welkom!

Handhaving gericht op behandelde voorwerpen

ECHA kondigt in een nieuwsbericht aan dat er in 2019 een Europees handhavingsproject komt gericht op behandelde voorwerpen. Zorg dat u voorbereid bent en lees de nieuwe brochure van ECHA over behandelde voorwerpen.  Lees meer

Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen Afrikaanse varkenspest

De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft een lijst gepubliceerd met alle ontsmettingsmiddelen die gebruikt mogen worden tegen Afrikaanse varkenspest (AVP). De lijst met toegelaten middelen tegen AVP wordt maandelijks bijgewerkt.

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft een handleiding gemaakt voor het zoeken in de Toelatingendatabank op hun website.

Willaertia magna c2c maky niet goedgekeurd

De Europese Commissie heeft het Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1985 van 13 december 2018 gepubliceerd over de niet-goedkeuring van Willaertia magna c2c maky als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 11.

Windmolens schoon met ultrasoon geluid

Een combinatie van Engelse bedrijven en organisaties start het 'CleanWinTur' project. Het doel is met ultrasoon geluid aangroei van algen en schelpen op het onderwaterdeel van windturbines op zee te voorkomen. Dit verlaagt de kosten voor onderhoud.

Internationale commissie positief over risicobeoordeling door Ctgb

De kwaliteit van de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland voldoet ruimschoots aan de wetenschappelijke eisen. Dat is de conclusie van een internationale commissie na evaluatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). Dit onderstreept dat door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden voldoen aan de veiligheidseisen voor mens, dier en milieu. Lees meer

Ctgb voorwaarden IPM knaagdierbeheersing

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft eind 2018 de voorwaarden voor Integrated Pest Managent vastgesteld. Bekijk de voorwaarden via de Ctgb website.

Ctgb bekendmakingen biociden 19 december 2018

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over biociden.