Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

10 jaar KNB

Dit jaar bestaat het Kennisnetwerk Biociden 10 jaar. In deze en de komende nieuwsbrieven besteden we hier aandacht aan. Met interviews, columns en andere terugblikken kijken we terug op 10 jaar KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden). In deze nieuwsbrief een interview met Mark Montforts, de oprichter van het Kennisnetwerk Biociden. Mark Montforts was van 2010 – 2014 coördinator van het Kennisnetwerk Biociden. Lees meer

Meld u aan voor het KNB event ‘In situ biociden’

Het Kennisnetwerk Biociden organiseert op dinsdagmiddag 28 januari van 13:00-17:00 uur het event 'In situ biociden'. In situ biociden zijn biociden waarvan de werkzame stof wordt gemaakt op de plek waar ze worden gebruikt. Toepassingen van in situ biociden zijn bijvoorbeeld de desinfectie van drinkwater of zwembadwater en de toepassing van antibacteriële coatings.

 Bezoek de KNB website voor het programma en het aanmeldformulier.

Risico’s gebruik azijn tegen groene aanslag in kaart gebracht

Op 18 december heeft de minister van Milieu en Wonen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het particulier gebruik van azijn tegen onkruid en groene aanslag. De toepassing van azijn als biocide tegen groene aanslag kan risico’s opleveren voor het milieu en de gebruiker. Lees meer

Oordeel Europese Hof kan reikwijdte Biocidenverordening vergroten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat een bacteriële reiniger een biocide is. Middelen die niet direct op de schadelijke organismen inwerken, maar op de leefomgeving van deze organismen, zijn ook biociden. Dit geldt ook als het middel wordt gebruikt om de groei van micro-organismen te voorkomen. Lees meer

Risico-informatie zinkpyrithion in antifouling voor zeevaart

Zinkpyrithion wordt veel toegepast als werkzame stof in antifoulingverf voor de zeevaart. Wetenschappers hebben de beschikbare informatie over risico’s, het gedrag in het milieu en analysemethoden op een rijtje gezet. Voor een betrouwbare risicobeoordeling zijn betere analysemethoden nodig. Lees meer

Advies voor agrariërs: ontkoppel licentie knaagdierbeheersing

Het gebruik van rodenticiden wordt steeds meer aan regels gebonden. Daarom adviseert het Bureau Erkenningen om de licentie voor KnaagdierBeheersing op Agrarisch bedrijf (KBA) los te koppelen van de licentie gewasbescherming. Lees meer

ECHA: aanstaande deadlines

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden. De meest actuele deadline is 12 juni 2020. Deze heeft betrekking op metam-natrium in productsoort 9 en 11 en thiram in productsoort 9.  Lees meer

In 2019 94% aangevraagde toepassingen voor biociden door Ctgb toegelaten

Biociden mogen in Nederland en Europa alleen worden verkocht als de producent kan aantonen dat ze veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift. Dat wordt in Nederland beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). In 2019 nam het College 69 besluiten over aanvragen voor biociden. Lees meer

Ctgb bekendmakingen biociden

Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 17 december 2019. Lees meer