Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Biocidengebruik in de veehouderij: voldoende kennis is essentieel

Ruim 80 vertegenwoordigers van verschillende organisaties en een enkele boer(in) namen deel aan het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) event op de Aeres MBO in Barneveld. Centraal stond de vraag hoe je als veehouder je vee kunt beschermen tegen plaagdieren en infecties. En hoe je tegelijk geen economische schade lijdt door onjuist gebruik of illegale middelen. De veehouder is verantwoordelijk, maar hoe komt hij/zij aan voldoende kennis? Lees meer.
 

Noorwegen stimuleert harde coatings voor boten

Het gebruik van antifoulingverf op boten brengt biociden in het milieu. Daarnaast komen er door het verweren van de verf microplastics, pigmenten en andere additieven in het water. De Noorse regering heeft financiële steun toegezegd voor het stimuleren van harde, biociden-vrije coatings en schoonmaakmogelijkheden in plaats van antifoulingverf. Lees meer.

Nieuwe regels voor het aanleveren van gezondheidsinformatie voor noodgevallen en preventie

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor het aanleveren van gezondheids-informatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen aan vergiftigingencentra. Deze nieuwe regels gelden in alle EU Europese unie (Europese unie)-landen. Hierdoor verdwijnen de huidige verschillen in productinformatie tussen EU-lidstaten. Deze verplichting tot melden volgt uit artikel 45 van de Europese CLP verordening. Lees meer.

Hygiëneforum 2019: Infectiepreventie begint bij jezelf!

Op 15 oktober 2019 is het Hygiëneforum. Tijdens het forum staat de rol van de mens en 'doelgerichte hygiëne' centraal. Sprekers als Sally Bloomfield, Dirk Bockmühl, Markus Egert, John Hines, Bernhard Meyer en Rowshonara Syeda spreken over de link tussen menselijk gedrag en hygiëne. Lees meer.

Unietoelating komt op gang: inmiddels zeven toelatingen

Bedrijven die biociden op de markt willen brengen in de Europese Unie kunnen één toelating voor de hele EU Europese unie (Europese unie) aanvragen. In september 2015 werden de eerste Unie-aanvragen ingediend voor biociden voor desinfectie van uiers in de veehouderij. In september 2018 resulteerde dit in de eerste Unietoelatingen. Inmiddels zijn er zeven toelatingen van de Unie gehonoreerd voor biocide-productfamilies met tientallen middelen. Lees meer.

Nieuwe handleiding voor modelleren chemische stofeigenschappen

ECHA heeft een nieuwe handleiding geschreven voor modellen die gebruikt worden om eigenschappen van chemische stoffen te voorspellen: Structuur-activiteitsrelaties (SAR) en kwantitatieve structuur-activiteitsrelaties (QSAR). Lees meer.

ECHA geeft tips voor beoordeling hormoonverstorende stofeigenschappen

Volgens de biocidenverordening moeten werkzame stoffen beoordeeld worden op hormoonverstorende eigenschappen. ECHA heeft een artikel gepubliceerd met uitleg en tips voor deze beoordeling. De Europese criteria voor het beoordelen van hormoonverstorende stoffen in biociden zijn sinds juni 2018 van kracht.

Webinar nieuwe IUCLID web interface voor biociden

In deze webinar ziet u de nieuwste verbeteringen en functionaliteiten in IUCLID, de softwareapplicatie van ECHA voor het opslaan, onderhouden en uitwisselen van gegevens over chemische stoffen. U kunt uw biociden-dossier indienen via IUCLID. Lees meer.

ECHA: Aanstaande deadlines

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en het werkprogramma (de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden). Lees meer.

Openbare raadpleging over geharmoniseerde indeling en etikettering

ECHA is op zoek naar opmerkingen over de geharmoniseerde indelings- en etiketteringsvoorstellen voor pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout; pyrithion-natrium; natriumpyrithion (EC 223-296-5, 240-062-8; CAS 3811-73-2 15922-78-8). Het is een werkzame stof die hoofdzakelijk wordt gebruikt in biociden als conserveermiddel en desinfecteermiddel. De deadline voor opmerkingen is 5 juli 2019. Geef commentaar.

Grote biocidefamilie toegelaten via vereenvoudigde toelating

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft een biocidefamilie toegelaten op basis van de werkzame stoffen wijnsteenzuur en natriumbenzoaat. Het gaat in deze grote familie van 6 leden met 60 verschillende productnamen om 'laag-risicostoffen'. Daarom was de procedure van een vereenvoudigde toelating toe te passen. Lees meer.

Twaalfde aanpassing van CLP-verordening

De Europese CLP verordening (classificatie, labeling and packaging) is in maart 2019 aangepast via Verordening (EU) 2019/521. Het kan zijn dat producenten hierdoor het etiket van een product moeten veranderen. De aanpassing kan ook gevolgen hebben voor hun toelating. Producenten moeten hier zelf op letten. Lees meer.

Ctgb bekendmakingen biociden 22 mei 2019

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over biociden.