Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Ook uw input is welkom!

Praat mee over het ratten- en muizenprobleem

Stakeholders gaan op 6 november bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in gesprek over het ratten- en muizenprobleem. Tijdens de bijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden bespreken zij het nieuw ingezette beleid van geïntegreerde knaagdierbeheersing. Er is veel animo voor de bijeenkomst, maar er kan nog ingeschreven worden! Lees meer.

Alternatieven beschikbaar voor milieubelastende aangroeiwerende verf


Er zijn verschillende systemen zonder bestrijdingsmiddelen beschikbaar om de aangroei van algen en schelpdieren op plezierboten tegen te gaan. Zo zijn er harde ‘foul release coatings’, andere harde coatings, folies met kunststof ‘stekeltjes’ en systemen op basis van ultrasoon geluid. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft verschillende antifoulingsystemen naast elkaar gezet en presenteerde het rapport hierover tijdens een workshop op 5 oktober.

Gebruik middelen tegen ratten en muizen alleen door professionals

Het gebruik van middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) is in de toekomst voorbehouden aan gecertificeerde professionals. Zowel binnen als buiten mogen ze dan alleen volgens een strikt geïntegreerd plaagdierbeheerssysteem (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) worden toegepast. Als vallen en klemmen niet meer helpen, zullen ook particulieren de hulp van professionele plaagdierbestrijders moeten inroepen. Dit heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) besloten. Lees meer.

Werkzame stoffen goedgekeurd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in september 2018 één werkzame stof goedgekeurd en één werkzame stof niet goedgekeurd voor gebruik in biociden in de bijbehorende productsoorten. Lees meer.

Jubileumsymposium ‘Tussen brein en onderbuik’

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) bestaat dit jaar 25 jaar als onafhankelijke beoordelingsautoriteit. Dit viert het Ctgb op woensdagmiddag 7 november met het symposium ‘Risicobeoordeling gewasbescherming en biociden: tussen brein en onderbuik’. Lees meer.

Gegevens van toelatingshouders komen in ECHA-biocidendatabank

In de toelatingendatabank van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) staat informatie van toelatingshouders over de eigenschappen (risico's), classificatie en etikettering, toegestaan gebruik en risicobeheersingsmaatregelen. Vanaf november gaat ECHA deze informatie vindbaar maken via een centrale databank. Het Ctgb roept daarom toelatingshouders op om in R4BP te controleren of er geen documenten met vertrouwelijke gegevens zijn aangemerkt als publiek toegankelijk. Lees meer.

Ctgb bericht over doorlooptijden en acceptatie aanvragen biociden

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft een bericht gepubliceerd over de doorlooptijden en beperkingen in de acceptatie van aanvragen voor de toelating van biociden. Lees meer.

Bekendmakingen Ctgb

Lees het overzicht van de collegebesluiten van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) over biociden van 26 september 2018.

Biociden speeddate met het Ctgb

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) wil blijven leren van de praktijk en wil daarom graag horen hoe eindgebruikers biociden gebruiken. Bent u veehouder of past u antifoulingmiddelen toe? Het Ctgb nodigt zowel de professionele- als particulieren eindgebruikers van harte uit! Lees meer.