Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Nano-bestrijdingsmiddelen soms schadelijker dan niet-nano vorm

Het ontwikkelen van bestrijdingsmiddelen in nanovorm neemt momenteel een grote vlucht. De nano-bestrijdingsmiddelen worden gerichter gebruikt en er is minder van nodig. Toepassingen in nanovorm zouden daarom mogelijk minder effect op niet-doelwit organismen kunnen hebben. Uit recent onderzoek blijkt nu echter dat de nanovorm zélf soms voor een groter toxisch effect zorgt. Lees meer.

Aandacht voor zorgvuldig omgaan met desinfectantia

Aandacht voor zorgvuldig gebruik van desinfectiemiddelen vraagt om de inzet van overheden, bedrijven en brancheorganisaties. Dit blijkt uit een brief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) aan de Tweede Kamer, waarin ook staat dat diverse partijen al acties hebben ondernomen. Het is nodig om zorgvuldiger met desinfectantia om te gaan, omdat onzorgvuldig gebruik in bepaalde gevallen kan leiden tot resistentie tegen deze middelen. De minister pleit ervoor desinfectiemiddelen niet te gebruiken in situaties, waarvan niet duidelijk is of dit nodig is. Voor een schoon huishouden bijvoorbeeld, kan de consument in de meeste situaties ook water en zeep gebruiken. Lees meer.

Bestrijden kakkerlakken moeilijker dan gedacht

Al sinds de jaren '50 is bekend dat kakkerlakken resistentie opbouwen tegen insecticiden die worden ingezet om ze te bestrijden. Uit een recente studie blijkt dat ze bij toepassing van een werkzame stof ook zeer snel resistentie opbouwen tegen een andere werkzame stof. Dit maakt bestrijding van de Duitse kakkerlak nog moeilijker dan gedacht. Lees meer.

Afname weidevogelstand door gebruik insecticiden niet aangetoond

In een eerder verschenen rapport wordt een relatie gelegd tussen insecticiden in mest en de afname van weidevogels in Nederland. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) stelt dat op basis van dit rapport deze relatie niet kan worden onderbouwd. Lees meer.

Zorgwekkende werkzame stoffen: vervanging en innovatie

De vergadering van Europese bevoegde autoriteiten (CA meeting) publiceert met enige regelmaat documenten waarin biocidenregelgeving nader wordt toegelicht. Eerder dit jaar is het volgende document gepubliceerd: 'Towards the substitution of active substances of high concern in biocidal products and innovation in areas where a need for alternatives is identified'. Lees meer.

Antifoulingfolie wint Europese innovatieprijs

De Nederlander Rik Breur heeft een alternatief ontwikkeld voor koper- en zinkhoudende antifoulingverf. Het gaat om een folie met nylonstekels dat algen, mosselen, zeepokken en andere aanslag weghoudt van de onderkant van het schip. Dit product won de European Inventor Award in de categorie Midden- en Kleinbedrijf. Lees meer in het bericht van de NOS.

Verlenging goedkeuring stoffen voor insecticiden en houtconserveermiddelen

De goedkeuring van de werkzame stof indoxacarb voor gebruik in insecticiden (productsoort 18) en voor etofenprox voor gebruik in houtconserveermiddelen (productsoort 8) is verlengd. Lees meer.

Openbare raadpleging cyanamide van start

Op 26 juni is een openbare raadpleging gestart voor cyanamide voor gebruik in de productsoorten 3 en 18. Het is een raadpleging voor potentiële kandidaten voor vervanging. Lees meer.

ECHA aanstaande deadlines

Lees over de komende aanstaande deadlines en deadlines voor unietoelating.

Ctgb relatiedag op 13 juni jl.

Europa en de positie daarin van het Ctgb was het thema van de jaarlijkse Relatiedag op donderdag 13 juni. Er waren ruim 250 deelnemers, gelijkelijk verdeeld over biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Sprekers van de Europese Commissie en EFSA schetsten een beeld van de ontwikkelingen in de beoordelingskaders, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven presenteerden hún visie en ervaringen. Lees meer.

Ctgb bekendmakingen biociden 26 juni 2019

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over bociden.