Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Ook uw input is welkom!

Verslag KNB ontbijtbijeenkomst algenbestrijding op kunstgrasvelden

Hoe bestrijd je algen op kunstgras? Wat mag wel en wat mag niet? Daar is meer helderheid over nodig. Dit en meer volgde uit het Kennisnetwerk Biociden (KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)) event ‘Algenbestrijding op kunstgras: welke rol hebben biociden?’ van 21 juni.  Zo’n tachtig vertegenwoordigers van sportverenigingen, bedrijven, gemeentes en andere overheden kwamen bij elkaar. In de discussie die volgde op de presentaties was er oog voor de toekomst: het is tijd voor innovatie. Bekijk de presentaties en lees het verslag.

Expo en workshop over alternatieven voor aangroeiwerende verf

De Rijksoverheid wil milieuvriendelijke innovaties voor het gebruik van antifouling (aangroeiwerende verf) in de pleziervaart stimuleren. Daarom krijgen deze speciale aandacht tijdens de Innovation Expo, gevolgd door een Innovatie Workshop over het verder brengen van goede innovaties. Lees meer.

Eierketen aan de slag na advies commissie Sorgdrager

De commissie Sorgdrager windt er geen doekjes om: alle betrokken partijen binnen de eierketen dragen verantwoordelijkheid voor de fipronilcrisis van vorig jaar. Bij zowel bedrijven, de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) als de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en LNV stond voedselveiligheid te laag op de agenda. Met andere woorden: werk aan de winkel. Al voordat het rapport op 25 juni openbaar werd zijn er binnen de sector veel maatregelen in gang gezet. Lees meer.
 

Na MIT ook strengere voorgestelde indeling MBIT

Na de geharmoniseerde indeling van MIT als allergeen, is nu ook MBIT beoordeeld. Het Risk Assessment Committee (RAC) van het European Chemicals Agency (ECHA) adviseerde onlangs tot een strengere indeling voor de werkzame stof, die wordt gebruikt in conserveermiddelen voor onder andere verf. Lees meer.

Nieuw richtsnoer voor vaststellen hormoonverstorende eigenschappen

De werkwijze voor het toetsen van de nieuwe criteria voor hormoonverstorende eigenschappen is vastgelegd in een richtsnoer. Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) hebben dit document gezamenlijk opgesteld. Al eerder publiceerde ECHA een overzicht van het beoordelingsproces. Lees meer.

Waarschuwing over risico’s aanslagreiniger voor katten

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft maatregelen genomen om consumenten te waarschuwen voor de risico’s voor katten van een groene aanslagreiniger met didecyldimethylammonium chloride (DDAC). In een Kamerbrief schrijft ze dat er op basis van nieuwe gegevens blijkt dat er kennelijk op beperkte schaal risico’s zijn voor huisdieren. Daarom is het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) in overleg met de toelatinghouders om een waarschuwing op het etiket te plaatsen. Lees meer.
 

Aanpassing omschrijving voorwaarden en condities middelgebruik

Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) heeft de omschrijvingen van restricties en attenderingen aangepast. Lees meer.

Definitieve lijst aangemelde RUB-toepassingen gepubliceerd

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft deze week de definitieve lijst gepubliceerd met RUB-toepassingen die voorlopig toegelaten blijven. Een overzicht van de aangemelde middelen gekoppeld aan de oorspronkelijke RUB-toepassing is gepubliceerd in deStaatscourant. Voor RUB-toepassingen die niet zijn aangemeld geldt dat ze tot en met 1 oktober ’18 verkocht mogen worden. Opgebruiken mag tot en met 1 oktober 2019. Lees meer.

Ctgb Relatiedag 2018: spanningsveld tussen innovatie en toelatingspraktijk

Donderdag 14 juni 2018 organiseerde het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de jaarlijkse relatiedag. Er waren ruim 200 deelnemers afgekomen op een programma over het spanningsveld tussen innovaties en de toelatingspraktijk van gewasbescherming en biociden. Lees meer.

Workshop over de chemiegegevensvereisten voor biociden

De afdeling Chemische stoffen van de HSE (Chemicals Regulation Division, CRD) organiseert een eendaagse workshop over chemiegegevensvereisten voor de EU Europese unie (Europese unie)-goedkeuring van biociden . Er zal onder anderen aandacht zijn voor de nieuwe richtlijnen voor Biocide Product Families, dragers (carriers), in situ gegenereerde werkzame stoffen en classificatie en labelling. De workshop vindt op woensdag 3 oktober 2018 plaats in de Chemicals Regulation Division in York. Lees meer.

Ctgb bekendmakingen biociden 27 juni 2018

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over biociden van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).