Vorig jaar heeft de Europese Commissie lidstaten, industrie en NGO’s gevraagd om acties in te zetten om alternatieven te vinden of te ontwikkelen voor actieve stoffen in gebieden waar innovatie hard nodig is. Houdbaarheid van producten tijdens opslag was daarbij als één van de probleemgebieden geïdentificeerd. A.I.S.E. en CEPE hebben in navolging van deze aanbeveling samen een workshop georganiseerd. A.I.S.E. is de “International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products” en CEPE noemt zich de “European Council of the paint, printing ink and artists’ colours industry”.  

De workshop gaat over het gebruik van biociden voor het verbeteren van de houdbaarheid van producten gebruikt in de verf- en reinigingsindustrie. De bijeenkomst is bedoeld voor alle stakeholders in het veld, maar vooral de industrie en de competente autoriteiten. Het doel is het bespreken van de huidige innovaties. Hierbij is aandacht voor de uitdagingen waar de ontwikkelaars/ industrie tegenaan lopen en de mogelijke oplossingen die daarvoor zijn binnen de BPR (Biocidal Products Regulation).

Voor meer informatie over programma, locatie en tijden én voor inschrijving bij de workshop kunt u terecht op de website.