Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) heeft een verslag gemaakt van de ‘Innovation Workshop on Safer and Sustainable Antifouling’ op 5 oktober 2018 in Rotterdam. Deze workshop richtte zich op alternatieven voor aangroeiwering in de recreatievaart. Een essentiële vervolgstap is een testprogramma gericht op de werkzaamheid van mogelijke alternatieven.

De workshop was georganiseerd door het Ministerie van IenW en ondersteund door de Universiteit van Massachusetts Lowell. Meer dan 80 belanghebbenden uit de hele keten bespraken waarom nieuwe technologieën, die naar verwachting minder milieubelastend zijn, moeilijk en langzaam een positie op de markt veroveren.

Essentiele vervolgstap
Het Ministerie van IenW sloot de workshop af. Het is duidelijk dat een constructieve dialoog mogelijk is, ondanks sommige verschillen van inzicht. Het ministerie werkt voort op verschillende vlakken, zoals bewustwording en communicatie en het onderzoeken van mogelijkheden om alternatieven te stimuleren. Het ministerie streeft, samen met belanghebbenden, naar het opzetten van een gezamenlijk testprogramma dat met name gericht is op de werkzaamheid van mogelijke alternatieven. Dit wordt gezien als een essentiële vervolgstap.

Goed voorbeeld
De workshop is een goed voorbeeld van dialoog met de hele keten gericht op safe-by-design innovatie. De deelnemers waardeerden de brede blik, met zowel inbreng van de gebruikers als van de leveranciers van aangroeiwerende systemen.

Op de ECHA-website, vindt u onder de datum 4-5 oktober 2018 onder ‘Presentations’ de link naar de Circabc website van de Europese Commissie met toegang tot het verslag en de presentaties.