Wageningen Food Safety Research (WFSR) onderzocht de beschikbaarheid en het gebruik van niet-geregistreerde producten op pluimveebedrijven. De onderzoekers keken ook naar de mogelijke aanwezigheid van niet-goedgekeurde stoffen en de potentiële risico's voor de menselijke gezondheid door gebruik van deze producten. Mogelijk is voor bepaalde producten toch een biocidetoelating nodig.  

Boeren gebruiken verschillende producten om pluimveeziektes te voorkomen en stallen schoon te houden. Naast geregistreerde diergeneesmiddelen, biociden en voedingsadditieven zijn er ook zogenaamde ‘grijze producten’ beschikbaar. Deze grijze producten zijn niet onafhankelijk beoordeeld en kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens,  dier en milieu.   

Hygiënepoeders 

Drie ‘hygiënepoeders’ werden onderzocht  op de aanwezigheid van werkzame stoffen van biociden. Pluimveehouders gebruiken deze hygiënepoeders in de stallen om te zorgen dat er minder bacteriën groeien. Ze houden vocht vast en maken het daardoor lastiger voor de bacteriën om te groeien. Het is vaak onduidelijk wat er precies in de poeders zit. Bij twee van de onderzochte producten werd mogelijk p-tolueensulfonamide gevonden, wat een afbraakproduct is van chloramine-T ( merknaam Halamid). Verder onderzoek is nodig om te bevestigen of chloramine-T  in deze producten aanwezig is. Als deze stof aanwezig is, hebben de producten een toelating als biocide nodig. 

Producten met een fysieke werking 

Sommige producten, vooral die tegen bloedluizen bij vogels, beweren een fysieke werking te hebben. Hierdoor zou geen toelating als biocide nodig zijn. Er is echter geen bewijs of dit echt een niet-chemische werking is. Voor een van deze producten heeft de ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) geconcludeerd dat er toch een biocidetoelating nodig is. Voor andere vergelijkbare producten is dit nog niet duidelijk. Of deze producten al wel of niet zijn beoordeeld door de ILT of de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) voor een mogelijke biocidetoelating is momenteel onduidelijk. Deze informatie is niet openbaar. 

Meer informatie 

Het wetenschappelijke artikel staat op de website van Wageningen Food Safety Research: Grey zone products with animal health or biocidal claims in poultry production.