Water vervuild met alg en plastic

Met een artikel in het vakblad H2O worden  waterprofessionals geïnformeerd over het project Ketenverkenner. In het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit wordt voor drie stofgroepen (biociden, microplastics en consumentenproducten), in kaart gebracht hoe ze de waterkwaliteit beïnvloeden.

Voor de drie genoemde stofgroepen zijn de eerste uitkomsten samengevat in Deltafacts. Deze Deltafacts beschrijven de stofgroepen, de wet- en regelgeving, de emissies naar water en mogelijke risico’s. Hierover berichtten we al in de KNB Nieuwsbrief van april.

In het artikel in H2O ligt de focus op de risico’s voor het milieu. Daarnaast wordt er vooruitgeblikt naar de vragen in de Ketenverkenner die in 2021 verder uitgewerkt worden.