Waarzitwatin.nl is een website voor consumenten met begrijpelijke, eerlijke en onafhankelijke informatie over chemische stoffen in producten. Sinds kort bevat de website een overzichtspagina Bestrijdingsmiddelen met informatie over hoe je veilig om kunt gaan met bestrijdingsmiddelen. De nieuwe pagina Anti-mierenmiddelen geeft informatie over anti-mierenmiddelen, zoals lokdoosjes en strooipoeders. 

De overzichtspagina Bestrijdingsmiddelen op Waarzitwatin biedt informatie over hoe je veilig kunt omgaan met bestrijdingsmiddelen. Op de pagina vind je ook links naar afzonderlijke producten, waaronder verschillende biociden. Voorbeelden hiervan zijn anti-muggenmiddelen, anti-tekenmiddelen, anti-schimmelmiddelen, desinfecterende handgel, muizengif en ontsmettingsmiddelen voor zwembadwater.  

Nieuwe pagina anti-mierenmiddelen 

De nieuwe pagina anti-mierenmiddelen geeft informatie over anti-mierenmiddelen zoals lokdoosjes en strooipoeders. Consumenten kunnen meer lezen over de verschillende werkzame stoffen in anti-mierenmiddelen. Werkzame stoffen zorgen voor het effect van het product. Voorbeelden van werkzame stoffen in anti-mierenmiddelen zijn verschillende pyrethroïden, spinosad, imidacloprid en kieselgoer. 

Ook krijgen consumenten tips hoe ze anti-mierenmiddelen veilig kunnen gebruiken en overlast door mieren kunnen voorkomen. De pagina biedt ook informatie over alternatieven voor anti-mierenmiddelen. 

Verder wordt uitgelegd dat niet elk anti-mierenmiddel geschikt is om alle soorten mieren te bestrijden. Zo kunnen consumenten bij sommige exotische mieren beter een professionele ongediertebestrijder inschakelen. 

Over Waarzitwatin 

Op de website waarzitwatin.nl staat informatie over ruim 85 producten en 190 chemische stoffen. De website wordt de komende jaren nog verder uitgebreid. Inmiddels weten meer dan 72.000 bezoekers per maand de website te vinden. 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VeiligheidNL zijn in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) samen verantwoordelijk voor Waarzitwatin. Op basis van etiketten en wetenschappelijke literatuur verzamelt het RIVM informatie over de chemische samenstelling van producten en over het nut en de noodzaak van chemische stoffen die erin zitten. Op de website worden per product verschillende chemische stoffen toegelicht. Daarbij wordt dieper ingegaan op de toepassing, toxiciteit (schadelijkheid) en eventuele risico’s. Ook biedt de website informatie en uitleg over wat er op etiketten staat en relevante wet- en regelgeving.