Met biociden behandelde voorwerpen kunnen een toelating nodig hebben als biocide. Dit geldt als het voorwerp een primaire biocidale functie heeft. Voor de toelating moet de werkzaamheid van het voorwerp worden aangetoond. Ook moet de aanvrager van de toelating informatie leveren over de risico’s voor mens en milieu. Er is echter geen richtsnoer voor deze ‘datavereisten’ voor behandelde voorwerpen. Het Zweedse Chemische Agentschap (KEMI) heeft onderzocht wat geschikte datavereisten zijn voor met insecticiden of afweermiddelen behandelde voorwerpen met een primaire biocidale functie.   

KEMI constateert dat er steeds meer behandelde voorwerpen op de markt komen waarbij een insectendodende of insectenwerende werking wordt geclaimd. Het gaat bijvoorbeeld om kleding, pols- en haarbanden, slaapzakken, tenten, muskietennetten en producten om dieren te beschermen tegen insectenbeten. Als een behandeld voorwerp een primaire biocidale functie heeft, dan is een toelating nodig als biocide. Een behandeld voorwerp heeft een primaire biocidale functie als het voorwerp meerdere functies heeft, maar de werking als biocide belangrijker is dan de andere functies of van gelijk belang is aan de hoofdfunctie.

Er zijn geen specifieke ‘datavereisten’ voor de aan te leveren informatie voor de toelating van een behandeld voorwerp. Het doel van het onderzoek van KEMI was om informatie over testmethoden te verzamelen, die geschikt zijn om de werkzaamheid van behandelde voorwerpen te beoordelen. Daarnaast is gezocht naar informatie en methoden om de blootstelling van mens en milieu aan werkzame stoffen uit behandelde voorwerpen te kunnen beoordelen. KEMI besteedt ook aandacht aan de eisen die kunnen worden gesteld aan de werkzaamheid van behandelde voorwerpen. Tot slot doet het agentschap voorstellen voor goede claims voor behandelde voorwerpen.

De informatie in het KEMI-rapport helpt beoordelende instanties bij de toelating van behandelde voorwerpen met een primaire biocidale functie. De verzamelde informatie kan in de toekomst worden toegevoegd aan een EU Europese unie (Europese unie)-richtsnoer.

Meer informatie

Lees het KEMI rapport

Meer informatie over wanneer een behandeld voorwerp een toelating nodig heeft als biocide, vanwege een primaire biocidale functie, vindt u op biociden.nl