In 2018 bleek er een grote stijging te zijn van het aantal honden met vergiftigingsverschijnselen door zakjes met muizengif. Uit een analyse bleek een duidelijk verband tussen de vergiftigingsverschijnselen en navulverpakkingen voor particulieren van muizenmiddelen met alfachloralose. Deze stof is in kleine hoeveelheden niet dodelijk maar veroorzaakt bij honden binnen 60 minuten krampen, spiertrekkingen en sloomheid.

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) gebruikt ervaringen uit de praktijk om toelatingen en voorschriften te verbeteren. Het Ctgb heeft daarover onder meer contact met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Het Ctgb besloot maatregelen te nemen om deze navulverpakkingen voor particulier gebruik van de markt te krijgen. De beoordeling van de middelen is door Frankrijk uitgevoerd. Daarom overlegt het Ctgb eerst met Frankrijk hoe de maatregel kan worden doorgevoerd.

Bron: Ctgb E-Zine.