De werkzaamheid van biociden wordt beoordeeld onder specifieke gebruiksvoorschriften. Worden deze gebruiksvoorschriften niet opgevolgd, dan is er geen garantie voor de werkzaamheid van een middel. Dit is in het bijzonder van toepassing op de inwerktijd van desinfectiemiddelen.

Bij handwasmiddelen geldt dat je soms wel twee minuten je handen moet wassen voor een effectieve werking. En voor oppervlaktedesinfectie kan die tijd wel oplopen tot een uur.

Zo is de inwerktijd ook belangrijk voor de effectiviteit van de middelen die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) onlangs toeliet. In oktober kregen het middel ‘GOJO Mild Antimicrobial Foam Handwash’ en ‘GOJO Mild Antimicrobial Lotion Handwash’ een toelating. Deze handwasmiddelen bevatten chloorhexidine digluconaat (CHGD) en didecyldimethylammoniumchloride (DDAC) als werkzame stoffen en zijn toegelaten voor gebruik in onder andere de voedingsmiddelen- en gezondheidssector. Ook liet het College het middel ‘Fuse for Surfaces’ toe, dat een verpakking van twee vloeistoffen bevat die in situ chloordioxide genereren uit natriumchloriet door verzuring met citroenzuur. Dit middel is toegelaten voor de desinfectie van harde oppervlakken in de gezondheidszorg.

Voor de handwasmiddelen die het Ctgb onlangs toeliet raadt het College aan om het gebruik af te wisselen met desinfectiemiddelen op basis van andere werkzame stoffen. Dit om mogelijke resistentieontwikkeling en kruisresistentie met antibiotica zo veel mogelijk te voorkomen.