Boom met eikenprocessierups lint

De Vlinderstichting roept gemeenten op tot een voorzichtig gebruik van aaltjes en bacteriepreparaten ter bestrijding van de eikenprocessierups. Gemeenten zetten deze middelen in als de overlast van de rups te groot wordt. Volgens de Vlinderstichting is het echter niet zeker dat dit zonder risico’s is. Dit berichtte de NOS op 29 april 2020.

Voor bacteriepreparaten is een toelating nodig, als biocide of gewasbeschermingsmiddel (afhankelijk van of het doel is de plant te beschermen of mensen/dieren). Voor deze toelating worden de risico's én de werkzaamheid van het middel beoordeeld. Alleen biociden en gewasbeschermingsmiddelen die veilig voor mens, dier en milieu kunnen worden toegepast, worden toegelaten. Aaltjes behoren tot de biologische bestrijders en hebben geen toelating nodig, mits opgenomen in bijlage 8 van de Regeling natuurbescherming.

Niet onschuldig

Niet-chemische middelen hebben vaak een onschuldig imago, maar kunnen wel degelijk risico’s met zich meebrengen. Dit was voor de Vlinderstichting reden om aan de bel te trekken. Volgens de stichting hebben mogelijk ook andere dieren dan de eikenprocessierups last van de aaltjes en bacteriepreparaten. Alhoewel de Vlinderstichting niet per definitie tegen het gebruik van deze middelen is pleit ze er daarom voor ze zo min mogelijk in te zetten, zo bleek ook uit een interview van het radio- en televisieprogramma Vroege Vogels met de stichting.  

Selectief toepassen

Om te voorkomen dat ook dit jaar de eikenprocessierups weer een plaag wordt, bestrijdt volgens de Vlinderstichting meer dan de helft van de gemeenten de rups met aaltjes en bacteriepreparaten. De stichting riep gemeenten op om per direct te minderen met het gebruik van deze middelen. Ook kaartte ze aan dat gemeenten de middelen selectief moeten toepassen, namelijk alleen op hoog risico-locaties en in het vroege voorjaar, omdat er dan nog weinig andere rupsen zijn en de schade beperkt blijft.

Meer informatie

Wilt u meer weten over preventieve bestrijding van de eikenprocessierups? Kijkt u dan op de website van het Kennisplatform Processierups. Dit kennisplatform raadt af om zelf aaltjes te kopen om de eikenprocessierups mee te bestrijden. Het Kennisnetwerk Biociden berichtte al eerder over de toepassing van aaltjes tegen een invasieve mierensoort, namelijk het mediterraan draaigatje.

Meer informatie over toelatingen op de website van het Ctgb  . In de toelatingendatabank kunt u vinden welke middelen zijn toegelaten voor de bestrijding van de eikenprocessierups en hoe deze moeten worden toegepast.