Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vrijstellingen afgegeven voor het op de markt brengen en gebruiken van desinfectiemiddelen tegen het coronavirus. Deze vrijstellingen verlopen op 4 maart 2021.

Bedrijven die gebruik maken van een vrijstelling en hun product na 4 maart op de markt willen houden hebben een toelating nodig. Veel bedrijven vragen het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) daarom hoe ze deze kunnen krijgen. Het Ctgb publiceerde onlangs een videopresentatie met uitleg over de stappen van het aanvraagproces. Hierin vindt u ook een uitleg over de verkorte beoordelingsprocedure die sinds 1 september 2020 mogelijk is voor desinfectiemiddelen.

De video is terug te vinden op de website van het Ctgb.