De Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) meldt jaarlijks bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) welke werkzame stoffen van biociden in oppervlaktewater zijn aangetroffen boven de drinkwaternorm. Het gaat om meetresultaten bij de innamepunten voor de drinkwaterbereiding. Het Ctgb gebruikt deze meetgegevens voor de toelatingsbeoordeling van biociden.

Aanvragers van een toelating voor een biocide kunnen de ruwe meetgegevens opvragen bij de Vewin. Hiermee kunnen ze ook zelf bekijken of hun biocide voldoet aan de toelatingseisen. Deze toelatingseisen moet er voor zorgen dat de  kwaliteit van oppervlaktewater geschikt blijft voor de bereiding van drinkwater.

Lees meer in het nieuwsbericht van het Ctgb.