Wat leverde de biocideregelgeving op voor de industrie en de professionele gebruikers? Over die vraag gingen partners uit het netwerk in gesprek tijdens het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-event op donderdag 16 mei. Ook kwamen belangrijke veranderingen en uitdagingen aan bod, zoals onder andere nieuwe methoden zonder dierproeven. En ging het over de geschiedenis van de biocidewetgeving en de behoefte aan meer samenwerking.  

In Kasteel Woerden heette KNB-coördinator Corine Komen iedereen welkom. Vervolgens benadrukte dagvoorzitter Peter Kugel in zijn introductie de relevantie van het KNB. 

Lees verder: Verslag KNB-event ‘Wat heeft 10 jaar Biocidenverordening gebracht?’