De branchevereniging NVZ krijgt veel vragen over de veiligheid van ethanol, met name omdat deze stof op de SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)-lijst van kankerverwekkende stoffen staat. In een bericht op haar website licht de NVZ toe wat er bekend is over de risico’s van ethanol voor handdesinfectie. Daarnaast gaat de NVZ in op de regels rond het gebruik van ethanol in de werksituatie.