Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) heeft opnieuw een vrijstelling afgegeven voor de biocide Maxforce Quantum. Hierover schreven we in de vorige KNB-nieuwsbrief een artikel. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) heeft aangegeven toezicht te gaan houden op het gebruik van dit middel. 

Maxforce Quantum wordt ingezet ter bestrijding van het Mediterraan draaigatje. Deze invasieve mierensoort geeft overlast door bestrating in tuinen en voetpaden te ondergraven. De tijdelijke vrijstelling loopt tot 15 september 2022 en geldt alleen voor professioneel gebruik. Plaagdierbeheersers mogen het middel alleen volgens IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) gebruiken; dus alleen wanneer preventieve en niet-chemische maatregelen onvoldoende werken. Ook is de werkzame stof imidacloprid, giftig voor veel insecten. De ILT houdt daarom toezicht op het gebruik van Maxforce Quantum bij de bestrijding van het Mediterraan draaigatje.