Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn meer Nederlandse zorginstellingen desinfectiemiddelen voor handen gaan aanbieden aan bezoekers en bewoners of patiënten dan in de jaren ervoor. Ook blijkt dat meer zorginstellingen oppervlakken zijn gaan desinfecteren. Dit geldt voornamelijk voor zorginstellingen voor ouderen of gehandicapten, huisartsenpraktijken en de thuiszorg.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in 2021 een vragenlijst verspreid onder Nederlandse zorginstellingen en zorginstanties. Hieruit blijkt onder andere dat zorginstellingen behoefte hebben aan nieuwe richtlijnen voor desinfectie, aan meer toegelaten desinfectiemiddelen die tegen verschillende typen virussen werken, en aan meer informatie over desinfectie met uv-straling.

Regelmatig ontbreekt er in zorginstellingen een gebruiksaanwijzing bij handdesinfectiemiddelen. Het is belangrijk dat desinfectiemiddelen goed worden gebruikt omdat het product bij verkeerd gebruik, bijvoorbeeld door een te korte inwerktijd, minder goed kan werken. Dat vergroot de kans dat infectieziekten zich verspreiden.

Uit de vragenlijst blijkt dat er zorgen zijn dat het toegenomen gebruik van desinfectiemiddelen schadelijk kan zijn voor de gezondheid van zorgmedewerkers. Ook zijn er zorgen dat micro-organismen resistent kunnen worden tegen deze middelen. Aan een aantal van deze signalen, zoals nieuwe SRI-richtlijnen, wordt gewerkt.