Milieu Centraal heeft een infographic gemaakt met de keuzemogelijkheden voor de pleziervaart, om aangroei van algen en schelpen aan het onderwaterschip te voorkomen. In het schema geeft Milieu Centraal aan hoe groot de milieubelasting is, hoe vaak je moet schoonmaken, hoe lang de methode meegaat en of je het zelf kunt toepassen of moet uitbesteden aan een bedrijf. Zelfslijpende koperhoudende antifouling is als het meest milieubelastend beoordeeld. Op de website van Milieu Centraal zijn veel tips voor milieuvriendelijk bootonderhoud te vinden. Het RIVM-rapport over antifouling voor pleziervaart diende als basis voor deze informatie.