Vanaf half april tot half oktober mag een biocide worden ingezet tegen kakkerlakken in plasticbalen. Dit middel is voor dit specifieke gebruik niet toegelaten. Een plaag met kakkerlakken in plasticbalen bij een afvalverwerkingsbedrijf bleek niet te bestrijden met de toegelaten middelen die er nu zijn. Daarom geldt er sinds 15 april een tijdelijke vrijstelling.

Het middel om de kakkerlakken te bestrijden bevat als werkzame stof het gas sulfuryl fluoride. Het mag alleen worden toegepast door een zogenaamde ‘gassingsleider’ met een geldig certificaat voor de toepassing van dit gas. Het vrijgestelde middel mag alleen door het besmette afvalverwerkingsbedrijf gebruikt worden.

Kakkerlakken vormen een risico voor de volksgezondheid omdat ze ziekten verspreiden. Als de temperatuur stijgt kunnen ze zich vanuit de plastic balen verspreiden naar kantoren en de kantine. De afnemers van de plasticbalen accepteren geen kakkerlakken. Hierdoor is recycling moeilijk of niet mogelijk.